Got a Mac

Cirkelanmälan VT15

Home  >>  Gotamac  >>  Cirkelanmälan VT15

Cirkelanmälan VT15

On december 4, 2014, Posted by , In Gotamac, With
No Gravatar

Hej alla Got a Mac-are.

Så här står det i vårt senaste Nyhetsbrev 55:
Du som vill delta i någon av vårens studiecirklar måste nu anmäla dig – senast 10 december för att vara på den säkra sidan – förutsatt att cirkelämnet fått minst fem anmälda intressenter.
Anmälan måste ske, även om du deltagit i samma cirkel under höstterminen 2014.

Lämna gärna förslag till nya cirkelämnen och kolla så att ämnet kan intressera minst fem (helst fler) medlemmar.
Läs mer på webbplatsens Cirkelsida.
Gör din cirkelanmälan per mail till Majvor Bergström.
Anmälan senast den 10 december 2014

Känner du att du vill bli cirkelledare för ditt ämne? Bra, det är inte svårt. Det gäller att hålla reda på närvaron, ta in fikapengar och se till att det blir upplåst och låst. Cirkelledaren får gärna ha hjälp av övriga cirkelmedlemmar.

Kom nu så snart som möjligt in med din ansökan.

Med vänliga hälsningar
Majvor Bergström

loading comments...